16.
Javna nabavka
Predmet: Električna energija za potrebe sportsko sajamske ustanove „Pendik“ u Novom Pazaru.

POZIV pdf icon Preuzmite PDF dokument
KONKURSNA DOKUMENTACIJA pdf icon Preuzmite PDF dokument
ODLUKA O DODELI UGOVORA pdf icon Preuzmite PDF dokument


15.
Javna nabavka
Predmet: kupoprodaja mrkog uglja-kocka prana i drva za ogrev za grejnu sezonu 2019/20. godinu.

POZIV pdf icon Preuzmite PDF dokument
KONKURSNA DOKUMENTACIJA pdf icon Preuzmite PDF dokument


 14.
Javna nabavka
Predmet:  Električna energija za potrebe J.U. Sportsko sajamske ustanove „Pendik“ u Novom Pazaru, JN broj 1/2019

POZIV docxPreuzmite Word dokument
KONKURSNA DOKUMENTACIJA docxPreuzmite Word dokument
ODLUKA O DODELI UGOVORA pdf icon Preuzmite PDF dokument


13.
Plan javnih nabavki za 2019.godinu. pdf icon Preuzmite PDF dokument


12.
Javna nabavka
Predmet:  kupoprodaja mrkog uglja-mokro separisani donje kalorijske vrednosti od 12600 kj/kg do 21000 kj/kg, granulacije 30-100 mm za grejnu sezonu 2016/17.godinu.

POZIVdocxPreuzmite Word dokument
KONKURSNA DOKUMENTACIJAdocxPreuzmite Word dokument


11. 

Javna nabavka male vrednosti, Električna energija za potrebe Sportsko sajamske ustanove „Pendik“, redni broj JNMV:1.1.1/16, 09310000 – Električna energija.

POZIV docx Preuzmite Word dokument
KONKURSNA DOKUMENTACIJA pdf icon Preuzmite PDF dokument


 

10. 

OGLAS O JAVNOM NADMETANJU ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA SSU „PENDIK“ Fitnes Sala 181.41 m2

docxPreuzmite Word dokument
Napomena: Oglas o javnom nadmetanju za davanje u zakup poslovnih prostorija u SSU „ Pendik “ br._____ od 19.01.2016.godine počinje da teče 20.01.2016.godine i traje do 20.02.2016.godine. Javno nadmetanje po ovom oglasu održaće se trećeg dana od dana isteka predviđenog roka tj.23.02.2016.godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama gradske uprave – sala za sastanke ul.Stevana Nemanje br.2.


9.

Javna nabavka male vrednosti, Električna energija za potrebe Sportsko sajamske ustanove „Pendik“.

POZIVdocxPreuzmite Word dokument
KONKURSNA DOKUMENTACIJAdocxPreuzmite Word dokument
Napomena: Rok za podnošenje ponuda je 03.05.2017. god. do 14.00 časova.


8.

Javna nabavleka ma vrednosti, Usluge.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA docx Preuzmite Word dokument
docx Poziv za podnošenje ponuda  pdf icon Odluka o dodeli ugovora


 

7.

1. “Nabavka električne energije”   2. “Radovi na izgradnji fitnes sale u SSU “Pendik”

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (Nabavka električne energije) docx Preuzmite Word dokument    docx Poziv za podnošenje ponuda
Napomena: Rok za podnošenje ponuda je 24.04.2018. god. do 14.00 časova.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA (Radovi na izgradnji fitnes sale) docx  Preuzmite Word dokument    docx Poziv za podnošenje ponuda
Napomena: Rok za podnošenje ponuda je 24.04.2018. god. do 14.30 časova.

pdf icon  ODLUKA O DODELI UGOVORA


6.

II izmena i dopunu plana javnih nabavki za 2018.godinu za J.U. SSU “Pendik” u Novom Pazaru. pdf icon Prezmite PDF dokument
docx ODLUKA O DODELI UGOVORA


 

5.

Poziv za podnošenje ponuda: Radovi na izgradnji 6 (šest) kancelarija u SSU „Pendik“ u Novom Pazaru, redni
broj 44/2018, JNMVR: 1.3.2/18, ORN: 45000000 - građevinski radovi.

KONKURSNA DOKUMENTACIJAdocxPreuzmite Word dokumentdocxPoziv za podnošenje ponuda
Napomena: Rok za podnošenje ponuda je 30.04.2018. god. do 14.30 časova.


4.

Poziv za podnošenje ponuda: Kupoprodaja mrkog uglja-mokro separisani donje kalorijske vrednosti od 12600 kj/kg do 21000 kj/kg, granulacije -100+30 mm za grejnu sezonu 2018/19. godinu.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA pdf icon Prezmite PDF dokument   pdf icon Poziv za podnošenje ponuda
Napomena: Rok za podnošenje ponuda je do 23.08.2018. god. do 15.00 časova.
pdf icon 
ODLUKA O DODELI UGOVORA


 

3.

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova – Radovi na sanaciji i rekonstrukciji krova na SSU “Pendik” u Novom Pazaru br. 122/18 JNMVR 1.3.3-18 

POZIV | KONKURSNA DOKUMENTACIJA

pdf icon ODLUKA O DODELI UGOVORA


2.
Izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2018.godinu. pdf icon Preuzmite PDF dokument


1.

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentaciju br.145/18 za javnu nabavku radova – Građevinsko-zanatski radovi na trim stazi na rekreacionom centru u Novom Pazaru na objavljivanje na zvaničnu internet stranicu J.U. SSU “Pendik”. Poziv i Konkursna dokumentacija za napred navedenu nabavku objavljena je na Portalu javnih nabavki 09.11.2018.godine.

POZIV | KONKURSNA DOKUMENTACIJA